Business Operations Case studies

Supermarket Customer Analysis Simulation 

בוצע מידול של לקוח הנכנס לחנות מרגע כניסתו ועד יציאתו. המודל מלווה את הלקוח ברגעי בחירת המוצרים בין אם בעמדות שירות כגון בשר וגבינות ובין אם עצמאית. לאחר מכן על הלקוח לבחור אם לשלם בעמדת תשלום עם קופאי/ת או בעמדת תשלום עצמאית.

מטרות הפרויקט היו:

1.  הגדלת רווחים- לגרום לכל לקוח שנכנס לרכוש כמות גדולה ככל הניתן של מוצרים. ע"י צמצום תורים, החלפה תכופה של סחורה מרגע שמתחילה לאזול ופריקה מהירה בעמדות הדרושות של סחורה חדשה.

2. צמצום הוצאות- נרצה להעסיק את כמות העובדים הקטנה ביותר הנדרשת על מנת לתת את המענה הנדרש בסניף. 

Telephone service center

בוצע מידול של שיפור מענה של מוקד טלפוני.

זהו מוקד שירות לקוחות שמאופיין בחלוקה לארבע שלוחות (אחת ללא נציג ושלוש שלוחות עם נציגי שירות).

1. מוקד מידע- כתובות, שעות פתיחה וכו' ללא נציג שירות

2. שירות לקוחות האתר

3. שירות מועדון VIP

4. שירות כללי

עבור כל שיחה נכנסת למוקד, עובר המחייג סיווג לפי המוקד אותו צריך, על הלקוח להמתין עד שהמוקדן הרלוונטי עבורו יהיה פנוי.

מטרות המודל:

Total Costs – הקטנת סך כלל העלויות של המוקדנים, ע"י מציאת כמות המוקדנים המינימאלית הנדרשת לביצוע המשימה .

•Average Total Time – הורדת ממוצע זמני השהות של השיחות במערכת

•Total Missed Calls – צמצום סך כלל השיחות שהועברו למשיבון

סימולציית לול ביצים

לאור המחסור בביצים בסגר הראשון הוחלט לבצע מידול של הטלת ביצים מיטבית של תרנגולות.

לצורך הסימולציה נבדק מצב של חווה המכילה שישה לולים.

בסימולציה נבדק האם מצב של חוות חופש המקציבה לתרנגולות שטחי מחיה גדולים יותר, וחווה אורגנית שאף מקפידה על תזונת התרנגולות ללא תערובת הורומונים, מגדילה את קצב הטלת הביצים.

המצב תחילה הינו לול רגיל, בכל פעם בדקנו איזה קריטריון (גודל מקום מחיה או מזון) משפיע יותר על כמות הטלת הביצים.

מציאת מסלול אופטימלי ללקוח

סימולציה אשר נועדה למצוא את המסלול האופטימלי ללקוח אשר רוצה לבקר בשלושה מרכזי שירות כלשהם ביום בזמן הקצר ביותר.

הסימולציה עוברת אופטימיזציה בעזרת פונקציית מטרה על מנת לתאר את המסלול המהיר ביותר ולתת ללקוח שירות אופטימלי.

Recruit HR

סימולציית גיוס והערכת כ"א

במידול נבדק תהליך גיוס והערכת כוח אדם אשר מורכב מתורים וארבע תחנות:

1. אימות נתונים

2. מבחנים מקצועיים והתנהגותיים

3. ראיון אישי

4. בדיקה רפואית

מטרות הסימולציה הן:

מציאת צווארי הבקבוק בתהליך הגורמים להאטה והארכתו.

קיצור זמני התורים בתחנות השונות.

הקטנת זמן השהייה הכולל של המועמדים בתהליך.

הקטנת מספר המועמדים המחכים בכל תחנה בתור.