top of page

Aerospace Defense Case Studies-

Aerospace defense-

מודל מערכת הגנה אווירית שמטרתו להגן על שטח מפני טילים בכל יממה.

במודל נבדק כיצד ניתן להגיע למינימום רכיבים של המערכת, מקסימום בטיחות והגנה בעלות מינימלית. 

100.png
101.png

לאחר הרצת הניסויים נמצא מספר המשגרים ומספר צוותי החימוש הדרושים, על מנת להגן בצורה אופטימלית על גודל השטח הרצוי ומה המשמעות מבחינת סוללה ועלויות.

102.png

Fire extinguisher air tool Search& Rescue

❖המערכת ממדלת כיבוי של שרפות במוקדים שונים.

❖כל כלי כיבוי שריפה בעל מאפיינים שונים של מהירות  קיבולת של מים ודלק וזמן תדלוק.

❖כלים נדרשים לטוס מהבסיס למוקד השריפה ולחזור לבסיס על מנת לתדלק לפי הצורך.

 

המדדים הנבדקים:

❖הזמן שלקח למערכת לכבות את כלל השריפות.

❖עלות המערכת.

❖כמות השריפות שכובו.

❖ביצועי כל סוג כלי לכל תרחיש אפשרי (כמה כל סוג כלי לקח חלק במאמצי הכיבוי).

Air bag modeling simulation

המערכת ממדלת פעולה של כיס אוויר במצבים שונים.

כרית האוויר מורכבת משקית ניילון קשיחה המחוברת למנגנון ניפוח הכולל מכל גז דחוס. המנגנון מבוסס על פיצוץ מבוקר שגורם לגז למלא את הכרית תוך חלקיק שנייה.

נבדק קצב מהירות פתיחת כיס האוויר לפי סוג המקרה והאפקטיביות שלו במקרים השונים.

113.png
bottom of page