top of page

technware case studies

Tool manufacturing

בוצע מחקר על הייצור למפעל הפצה המספק ללקוחות כלי עבודה.
הסימולציה ממשה את התהליך מרגע כניסת חומרי גלם למפעל ועד הגעת המשאית אל הלקוח, כשהדגש על תהליך הייצור במפעל.
מטרת הפרוייקט הייתה לקצר את תהליך הייצור. ראשית נעשה מידול של התהליך הקיים במפעל ובדיקה שהתפוקות בסימולציה מאמתות את המציאות. לאחר מכן נבחנו חמישה נושים בהם ניתן לעשות שינוי ולכל אחד מהם הוצא ניסוי, לאחר הרצת בדיקת חלופות התקבלו עבור המפעל שתי המלצות ליישום שבעזרתן תהליך הייצור יקוצר במספר ימים ויעמוד בתקן הנדרש.

Toys DC- Delivery System

בוצע מידול של הפצה על מפעל הפצה המספק לחנויות צעצועים.
המודל המחיש את המצב מרגע פריקת הצעצועים, אל משאיות הדואגות לשליחתם לחנויות.
מטרות הפרויקט היו:
1. לבחון את התנהלות המערכת מבחינת נצילות העובדים ועמידה בזמני הגעה אל היעד.
2. כיצד ניתן לשפר את זמני הפקת התוצרים, תוך חיסכון בהוצאות- או ע"י צמצום במשאבים או בהגדלת התפוקה.

בסימולציה, מלגזות פרקו ממשאיות סחורה אל מחסן ההפצה. מרגע הזמנה החלו לסדר באמצעות מלגזות את הסחורה המבוקשת ע"פ דרישת החנויות במשאיות. בסיום יצאה משאית אל חנות היעד.

75.png
bottom of page