Supply Chain Case studies

Toys DC- Delivery System

בוצע מידול של הפצה על מפעל הפצה המספק לחנויות צעוצעים.

המודל המחיש את המצב מרגע פריקת הצעצועים, אל משאיות הדואגות לשליחתם לחנויות.

מטרות הפרויקט היו:

1. לבחון את התנהלות המערכת מבחינת נצילות העובדים ועמידה בזמני הגעה אל היעד.

2. כיצד ניתן לשפר את זמני הפקת התוצרים, תוך חיסכון בהוצאות- או ע"י צמצום במשאבים או בהגדלת התפוקה.

במידול מלגזות פרקו ממשאיות סחורה אל מחסן ההפצה. 

מרגע הזמנה החלו לסדר באמצעות מלגזות את הסחורה המבוקשת ע"פ דרישת החנויות במשאיות. בסיום יצאה משאית אל חנות היעד.
 

Fast Food Delivery System

בוצע מידול של הפצה על מפעל הפצה המספק לחנויות צעוצעים.

המודל המחיש את המצב מרגע פריקת הצעצועים, אל משאיות הדואגות לשליחתם לחנויות.

מטרות הפרויקט היו:

1. לבחון את התנהלות המערכת מבחינת נצילות העובדים ועמידה בזמני הגעה אל היעד.

2. כיצד ניתן לשפר את זמני הפקת התוצרים, תוך חיסכון בהוצאות- או ע"י צמצום במשאבים או בהגדלת התפוקה.