Recommendations

שלום,

 

אבקש להביע את הערכתי למר איתי קנת, מרצה קורס "מודלים וסימולציה של מערכות (206101101) בחוג לתואר שני בהנדסת מערכות.

 

בקורס התבקשתי להכין עבודה מורכבת בסביבת Matlab, תוכנה שהכרתי באופן בסיסי מלימודי התואר הראשון.

 

מקבלת נושאי העבודה נוכחתי לדעת שאיתי מרצה מעולה(!), בעל סבלנות אינסופית לשאלות ותמיכה, גם בשעות לא שגרתיות כמו בימי שישי בבוקר ומאוחר בלילה באמצע השבוע. 

 

בנוסף לאמור לעיל, הקורס שאיתי מלמד הוא קורס מעבדה מול מחשב ואנו נמצאים בתקופה בה כל הקורסים מועברים בלימדה מרחוק. למרות התקופה המאתגרת והקושי בללמד תוכנות מחשב על ידי לימוד מרחוק, הקורס הועבר ברמה הגבוה ביותר, ללא גריעה מהתוכן או מהמקצועיות.