More Case Studies-

Air bag modeling simulation

המערכת ממדלת פעולה של כיס אוויר במצבים שונים.

כרית האוויר מורכבת משקית ניילון קשיחה המחוברת למנגנון ניפוח הכולל מכל גז דחוס. המנגנון מבוסס על פיצוץ מבוקר שגורם לגז למלא את הכרית תוך חלקיק שנייה.

נבדק קצב מהירות פתיחת כיס האוויר לפי סוג המקרה והאפקטיביות שלו במקרים השונים.